en en
Pri podaní žiadosti o úver mi banka oznámila, že v RBUZ sú evidované údaje, ktoré podľa môjho názoru nie sú správne. Ako mám postupovať?
Požiadajte banku, aby sa obrátila na NBS so žiadosťou o preverenie vykazovaných údajov v registri. Ak NBS zistí nezrovnalosť, vyzve príslušnú banku na opravu chybného zápisu. V prípade, že bude zo strany vykazujúcej banky potvrdená správnosť evidovaných údajov a nedôjde k ich oprave, podajte žiadosť o výpis z RBUZ. Na základe výpisu požiadajte konkrétnu banku, ktorá chybný zápis do registra zapísala, o jeho opravu (§ 38 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách).