en en
Som fyzická osoba (nepodnikateľ) a potrebujem výpis z registra úverov.
Zo systému RBUZ je možné získať informácie týkajúce sa výlučne právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Ak potrebujete získať prehľad úverov evidovaných voči Vám ako fyzickej osobe nepodnikatelovi, je potrebné obrátiť sa na spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií podľa § 92a, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.