en en
Sú okamžité platby povinné?
Zavedenie okamžitých platieb je pre banky dobrovoľné, závisí od ich rozhodnutia, či sa do systému zapoja.