en en
Výmena poškodených bankoviek

NBS vymieňa bezplatne poškodené eurobankovky v súlade s pravidlami platnými v eurozóne. Výmena osobne sa realizuje na pokladniciach v ústredí a v expozitúrach v pokladničných hodinách určených pre verejnosť. Viac informácií o postupe pri výmene, vrátane výmeny poštou, nájdete na stránke:
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/vymena-penazi/vymena-poskodenych-eurobankoviek-a-eurominci.

Bežné poškodenie eurobankovky je povinná vymeniť aj ktorákoľvek komerčná banka (resp. jej pobočka), ktorá vykonáva na území SR hotovostné operácie. Za výmenu si však môže účtovať poplatok.