en en

Vankúš na zachovanie kapitálu (CCoB)

Rezerva pre všetky banky.

Vankúš na zachovanie kapitálu je známy ako CCoB (z anglického Capital conservation buffer).

Zelený vankúš
Výška vankúša

Zákon o bankách určuje výšku CCoB na 2,5 %.

Legislatíva

Právny rámec pre kapitálové vankúše sa určuje § 33a až § 33j zákona o bankách.

Biele karty so symbolom paragrafu