en en

Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Kľúčové indikátory podľa cieľov makroprudenciálnej politiky

Ruka s perom ukazujúca na čiarový graf

Údaje sú dostupné v samostatnom súbore.

(aktualizácia dňa: 10. 4. 2024)