en en

Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Kľúčové indikátory podľa cieľov makroprudenciálnej politiky

Údaje sú dostupné v samostatnom súbore.

(aktualizácia dňa: 11. 4. 2022)