en en

Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Kľúčové indikátory podľa cieľov makroprudenciálnej politiky

Finančná stabilita, Indikátory k Makroprudenciálnym komentárom

Údaje sú dostupné v samostatnom súbore.

(aktualizácia dňa: 12. 1. 2023)