en en

8. dialóg vysokých predstaviteľov centrálnych bánk Eurosystému a Latinskej Ameriky

Kolumbia, Cartagena 28. – 29. novembra 2019