en en

Celoštátne oslavy pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania

Banská Bystrica, 29. augusta 2019