en en

Deň vydania striebornej zberateľskej mince vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie

Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa konalo slávnostné podujatie pri príležitosti prvého dňa predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 eur vydanej pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa.