en en

Finalisti súťaže Eurobeh

Skončila sa internetová súťaž Eurobeh, ktorú zorganizovala Európska centrálna banka v spolupráci s národnými centrálnymi bankami krajín
Európskej únie (EÚ) pri príležitosti 10. výročia zavedenia eurovej hotovosti. Do súťaže sa mohli zapojiť deti vo veku od 9 do 12 rokov s trvalým
bydliskom v EÚ. Slovenské deti obsadili prvé štyri miesta v súťaži a za odmenu boli pozvané na slávnostné odovzdávanie cien v sídle ECB.