en en

Guvernér NBS na výročných zasadnutiach MMF a SB, 18. – 19. októbra 2019