en en

Konferencia Euro kríza

V dňoch 6. – 9. septembra 2010 NBS pripravila v spolupráci s edinburskou Heriot-Watt University a Univerzitou Komenského v Bratislave vedeckú konferenciu: The Euro Area and Financial Crisis.