en en

Likvidácia posledných federálnych bankoviek

Ukončenie likvidácie federálnych a okolkovaných bankoviek. Celkom bolo spálených približne 170 ton bankoviek rôznych nominálnych hodnôt.