en en

Medzinárodná konferencia „10 years of the €uro in Slovakia“

Uskutočnila sa medzinárodná konferencia 10 years of the €uro in Slovakia (10 rokov eura na Slovensku), ktorá hodnotila slovenské skúsenosti v eurozóne po desiatich rokoch a budúce smerovanie eurozóny.