en en

Medzinárodná konferencia "The Challenges for Central Banking"

Uskutočnila sa medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking (Výzvy centrálneho bankovníctva), ktorá bola jedným zo série podujatí pri príležitosti 25. výročia vzniku Národnej banky Slovenska.