en en

Menovanie prvých predstaviteľov banky do funkcie

Prezident SR Michal Kováč odovzdal na Bratislavskom hrade menovacie dekréty guvernérovi NBS Vladimírovi Masárovi a viceguvernérovi NBS Mariánovi Tkáčovi.