en en

Návšteva členov anglického parlamentu v NBS

Národnú banku Slovenska navštívila delegácia poslancov britského parlamentu, členvia Výboru pre obchod a priemysel, ktorú viedol Peter Luff. Britskí poslanci sa zaujímali predovšetkým o ekonomické dopady rozšírenia Európskej únie na Slovensku, ako aj o súčasný a očakávaný vývoj makroekonomických ukazovateľov.