en en

Dar bronzových odliatkov Nitrianskemu biskupstvu

NBS darovala Nitrianskemu biskupstvu bronzové odliatky pamätných mincí s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou.