en en

Otvorenie budovy ústredia NBS

Za účasti predsedu NR SR, členov vlády, členov BR NBS, projektantov a dodávatelov uskutočnilo sa slávnostné odovzdanie novej budovy ústredia NBS na ulici Imricha Karvaša v Bratislave do prevádzky.