en en

Otvorenie výstavy Slovenské medailérstvo

V priestoroch Starého královského paláca na Pražskom hrade otvorili výstavu Slovenské medailérstvo v zbierkach kremnického múzea (16.- 20. storočie). Výstavu pripravilo Múzeum mincí a medailí Kremnica v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe a Správou Pražského hradu.

Česká republika, Praha, 22.6.2000