en en

Kolkovanie československých bankoviek

Pred skončením platnosti dohody o menovej únii s Českou republikou boli bankovky označené kolkami so štátnym znakom, názvom Slovenskej republiky a príslušnou nominálnou hodnotou. NBS a banky okolkovali viac ako 120 miliónov kusov bankoviek federálnej meny v priebehu januára a začiatkom februára. Vo februári 1993 došlo k menovej odluke SR a ČR.