en en

Prehliadka talentovaných detí "Tlieskame vám!" (ZUŠ Ľudovíta Rajtera)

Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava