en en

Prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Aula Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre