en en

Tlačová konferencia - Strednodobá predikcia P3Q 2019, 24. septembra 2019