en en

Tlačová konferencia - Strednodobá predikcia P4Q-2019, 17. decembra 2019