en en

Vztyčovanie vlajky na budove NBS na Štúrovej ulici

Národná banka Slovenska začala svoju činnosť 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566 zo dňa 18. novembra 1992. Jej sídlom sa stala budova bývalej Národnej banky česko-slovenskej v Bratislave, ktorá bola postavená v rokoch 1936 – 1938 podľa návrhu architekta Emila Belluša a radí sa medzi diela funkcionalizmu.