en en

Bankovky s novými ochrannými prvkami

Do obehu sa zaviedli nové 5000 korunové bankovky s väčším počtom ochranných prvkov.

V rámci zvyšovania úrovne ochrany slovenských bankoviek proti falšovaniu vydala NBS v júni 1999 do obehu nové bankovky v nominálnej hodnote 5000 Sk (vzor 1999). Ich motív, rozmery a farebnosť boli rovnaké ako na bankovkách vzoru 1995.

Podstatnou zmenou však bol väčší počet aplikovaných ochranných prvkov, ktorých cieľom bolo zvýšiť ochranu tejto bankovky, najmä proti rizikám vyplývajúcim z rýchleho rozvoja modernej reprodukčnej techniky umožňujúcej farebné kopírovanie a skenovanie.

Do konca roka boli dané do obehu tiež bankovky v nominálnej hodnote 1000 Sk (vzor 1999), na ktorých boli aplikované niektoré ďalšie nové ochranné prvky.