en en

Budova pobočky v Košiciach

V Košiciach bola otvorená nová budova pobočky NBS, ktorá bola jej prvou vlastnou prevádzkovou budovou.

Pri vzniku NBS sa jej súčasťou stali aj tri regionálne pobočky so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach .Systém regionálnych štruktúr bol v roku 1993 doplnený sieťou im podriadených expozitúr v mestách: Levice, Nitra, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Prievidza, Žilina, Humenné, Poprad, Prešov.

V danom čase pobočky plnili úlohy v oblastiach:

  • hotovostného peňažného obehu a služieb
  • platobného a zúčtovacieho styku
  • kontroly dodržiavania devízového zákona
  • hospodársko-menových analýz(regionálne analýzy o hospodárskom vývoji, predikcie exportu a importu za okruh určených hospodárskych subjektov, regionálna banková štatistika)
  • bankových obchodov.

Expozitúry sa zameriavali predovšetkým na zabezpečenie platobného a zúčtovacieho styku vo vzťahu ku klientele štátneho rozpočtu, vrátane platobných príkazov do zahraničia a niektoré z nich zabezpečovali úschovu a spracovanie zásob peňažnej hotovosti.