en en

Cieľom je cenová stabilita

Zameranie menovej politiky na vývoj inflácie sa zvýraznilo aj novelou zákona o NBS.

Hlavný cieľ NBS – udržiavanie stability meny – bol nahradený cieľom udržiavania cenovej stability.

Cieľom je cenová stabilita