en en

Clearing medzi SR a ČR

Zúčtovanie platieb medzi Slovenskou republikou a Českou republikou formou clearingového platobného styku.

Po menovej odluke bolo medzi SR a ČR zavedené clearingové zúčtovanie s využitím zúčtovacieho ECU ako jednotky pre zúčtovanie platieb. Kurz svojej národnej meny voči zúčtovaciemu ECU mohla každá strana stanoviť s odchýlkou 5 % od oficiálneho kurzu ECU.

Vzájomné platby medzi republikami sa uhrádzali cez clearingový systém dvoma spôsobmi:
a) Starý blok, čiže pohľadávky, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993  v jednotke XCS: 1 XCS = 1 SKK = 1 CZK.
b) Nový blok v jednotke XCU.
Od 8. februára 1993 do 29. septembra 1995 sa v kurzovom lístku NBS pod názvom Kurzy devízového trhu uvádzal 1 XCU. Vzájomné zúčtovanie medzi SR a ČR sa uskutočňovalo prostredníctvom clearingového mechanizmu na základe Platobnej dohody medzi SR a ČR, ktorá bola v platnosti od 4. februára 1993.