en en

Ďalšie zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša pre banky

BR NBS rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 2,00 % s účinnosťou od 1. 8. 2020.

Hlavným dôvodom je zvýšenie odolnosti bankového sektora v čase pokračujúcej tvorby rizík cyklického charakteru, ktoré boli vysoké vo všetkých oblastiach:

  • nadmerný rast úverov
  • prehrievanie ekonomiky, osobitne na trhu práce
  • pokračujúci rast cien bytov
  • nízka úroveň kreditných nákladov a miery vnímania rizika

V prípade vzniku nepriaznivých okolností na finančnom trhu, najmä v prípade kumulácie kreditných strát v bankovom sektore, je NBS pripravená okamžite pristúpiť k znižovaniu úrovne proticyklického kapitálového vankúša v potrebnej miere.