en en

Databáza cenných papierov na individuálnej báze

V nadväznosti na finančnú krízu z roku 2008 vzrástol význam štatistík, ktoré súvisia s cennými papiermi.

Dôkazom významu štatistík cenných papierov je aj koncentrované úsilie najvýznamnejších medzinárodných finančných inštitúcií (MMF, BIS, ECB) nielen vypracovať príručky, zjednotiť metodiku, ale aj zostavovať komplexnú štatistiku cenných papierov.

V súčasnosti už nestačí  zbierať od vybraných vykazovacích subjektov len agregované údaje. Vhodnou alternatívou sa ukazuje zbieranie a zostavovanie štatistík za cenné papiere na základe individuálnych údajov za každý cenný papier zvlášť (tzv. systém security-by-security, s-b-s) od subjektov zo všetkých sektorov. Z tohto dôvodu sa kladie veľký dôraz na budovanie databáz cenných papierov.

Aj napriek tomu, že na Slovensku cenné papiere ani zďaleka nie sú také rozšírené ako vo vyspelých ekonomikách, NBS sa už v súčasnosti podieľa na týchto prácach a buduje vlastnú databázu cenných papierov na individuálnej báze.