en en

Databáza subjektov finančného trhu

Národná banka Slovenska sprístupnila databázu subjektov finančného trhu, ktoré majú platné oprávnenie na činnosť. Používateľ nájde na jednom mieste všetky potrebné informácie o konkrétnych subjektoch finančného trhu.

Databáza subjektov finančného trhu: https://subjekty.nbs.sk/ 

Informácie v databáze obsahujú:

  • základné rozdelenie subjektov podľa ich oprávnenia na činnosť a aj podľa ich územného pôsobenia
  • zoznam a počet rôznych kategórií subjektov: bánk, poisťovní, sprostredkovateľov, nebankových veriteľov a pod.
  • povolenia na činnosť, ktoré subjekt na finančnom trhu má, a ich rozsah
  • vybrané právoplatné rozhodnutia pre konkrétny subjekt
  • kto daný subjekt dohliada
  • systém ochrany vkladov a investícií