en en

Devízy pre obyvateľstvo

Zvýšenie limitu predaja devízových prostriedkov pre obyvateľstvo.

NBS v súvislosti s rastom devízových rezerv a v súlade s prípravou konvertibility slovenskej koruny na bežnom účte platobnej bilancie rozhodla o zvýšení limitu predaja devízových prostriedkov pre obyvateľstvo na 30 000 Sk s účinnosťou od 1. júla 1995. Od 1. októbra 1995 bol limit zvýšený na 60 000 Sk.