en en

Dni finančného spotrebiteľa v NBS

V dňoch 12. – 14. októbra 2016 sa v budove ústredia NBS, ako aj v expozitúrach NBS v Banskej Bystrici a v Košiciach, konali po prvý krát Dni finančného spotrebiteľa.

Cieľom podujatia  Dni finančného spotrebiteľa bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o ochrane finančného spotrebiteľa a to formou prednášok a stanovíšť, v ktorých boli spotrebitelia okrem iného vystavení aj nástrahám finančného trhu. Súčasťou podujatia bola zároveň odborná konferencia, ktorá sa venovala v prvom paneli odbornému vzdelávaniu a finančnej gramotnosti a v druhom paneli marketingu a ochrane spotrebiteľa z pohľadu práva. Podujatie malo pozitívne ohlasy a aj záujem verejnosti a návštevnosť predstihli očakávania.


Dni finančného spotrebiteľa v NBS