en en

ECB ukončuje výrobu a vydávanie bankovky 500 €

Európska centrálna banka rozhodla o ukončení výroby a vydávania bankovky 500 €. Bankovka 500 € zostáva naďalej zákonným platidlom a svoju hodnotu si zachová, nebude však už súčasťou série bankoviek Európa.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes uzavrela revíziu štruktúry nominálnych hodnôt bankoviek série Európa. Rozhodla o trvalom ukončení výroby bankovky 500 € a jej vylúčení zo série Európa, vzhľadom na obavy, že táto bankovka by mohla uľahčovať nezákonnú činnosť. Vydávanie bankovky 500 € bude zastavené koncom roka 2018, keď je naplánované zavedenie nových bankoviek 100 € a 200 € zo série Európa. Ostatné nominálne hodnoty od 5 € do 200 € zostávajú zachované. 

Vzhľadom na medzinárodnú úlohu eura a všeobecnú dôveru v eurové bankovky zostane bankovka 500 € aj naďalej zákonným platidlom a môže sa teda používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ hodnoty. Eurosystém, zložený z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, prijme potrebné kroky na zabezpečenie dostatočného množstva bankoviek ostatných nominálnych hodnôt.

Bankovka 500 €, podobne ako eurové bankovky ostatných nominálnych hodnôt, si naďalej zachová svoju hodnotu a v národných centrálnych bankách Eurosystému sa bude dať vymeniť po neobmedzenú dobu.


ECB ukončuje výrobu a vydávanie bankovky 500 €