en en

ECU nahradené eurom

Oficiálnou menou členských štátov Európskej menovej únie v bezhotovostnom platobnom styku sa stalo euro, ktoré nahradilo ECU.

Kurz eura voči slovenskej korune bol stanovený na 43,097 Sk. V hotovostnom styku sa v štátoch eurozóny naďalej platilo národnými bankovkami a mincami.