en en

Emisia obligácií

Umiestnenie prvej emisie obligácií NBS na japonskom kapitálovom trhu.

Jedným z najdôležitejších momentov z hľadiska zabezpečenia systému vnútornej konvertibility SKK bolo umiestnenie prvej emisie obligácií NBS v hodnote 25 mld. JPY na japonskom kapitálovom  trhu v septembri 1993.Táto emisia uviedla NBS na svetové kapitálové trhy a vytvorila základné predpoklady na postupné otváranie kapitálových trhov pre slovenské subjekty.