en en

Finančné účtovníctvo

Nahradenie systému ABO.

Zavedenie nového komplexného informačného systému Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet (systém FINU/HRO) na platforme SAP so štandardnými i špeciálnymi bankovými modulmi v plnej miere nahradil pôvodný systém ABO, ktorý mala NBS vo svojej správe od roku 1994.