en en

Guvernér NBS Jozef Makúch sa vzdal funkcie guvernéra

Guvernér NBS Jozef Makúch na 22. rokovaní Bankovej rady NBS predložil oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska.

Na základe ustanovení §7 ods. 8 písm. b) zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska (NBS) v znení neskorších predpisov predložil p. guvernér Jozef Makúch Bankovej rade NBS oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska uplynutím dňa 1. marca 2019  s tým, že v prípade neskoršieho dňa účinnosti vymenovania nového guvernéra NBS až do tohto neskoršieho dňa bude plne zastávať a vykonávať funkciu guvernéra NBS v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.