en en

Guvernér NBS sa stáva členom Rady guvernérov ECB

Menovopolitické rozhodnutia prijíma Rada guvernérov, ktorú tvoria šiesti členovia Výkonnej rady ECB a guvernéri národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Rada zasadá dvakrát za mesiac, pričom o kľúčových úrokových sadzbách ECB zvyčajne rozhoduje na prvom stretnutí v mesiaci.

Podľa zakladajúcej zmluvy Európskeho Spoločenstva primárnym cieľom Eurosystému a jeho jednotnej menovej politiky je udržiavanie cenovej stability.

Eurosystém zároveň podporuje celkové hospodárske politiky Spoločenstva so zámerom prispieť k dosiahnutiu ostatných cieľov Spoločenstva: vysokú úroveň zamestnanosti a udržateľný a neinflačný rast. Zabezpečenie cenovej stability predstavuje najdôležitejší príspevok menovej politiky k dosiahnutiu vhodného ekonomického prostredia a vysokej úrovne zamestnanosti.

Rada Guvernérov ECB definovala cenovú stabilitu ako „medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) eurozóny nižší ako 2 %. Cenová stabilita je udržiavaná v strednodobom horizonte.V praxi to znamená, že spoločná menová politika krajín eurozóny môže ovplyvňovať reálny vývoj len v krátkodobom horizonte, ale skutočne môže ovplyvňovať len cenovú úroveň v ekonomike.  

Guvernér NBS sa stáva členom Rady guvernérov ECB