en en

Harmonizácia štatistiky

Harmonizácia slovenskej štatistiky s európskymi štatistickými štandardami.

V štatistickom systéme NBS sa začali uplatňovať štatistické klasifikácie v zmysle európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 a implementovať požiadavky Eurostatu a ECB .

Za týmto účelom vzniklo v roku 2002 oddelenie štatistiky pre medzinárodné inštitúcie, ktorého prioritou bolo vytvoriť harmonizovanú menovú a bankovú štatistiku. Začali sa zostavovať harmonizovaný menový prehľad a menové agregáty podľa metodiky ECB a úroková štatistika za nové obchody.