en en

Hotovostná eurová mena - 10. výročie zavedenia

NBS vydala pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou 10.vvýročia zavedenia hotovostného eura.

Motív strednej časti mince, ktorý navrhol Helmut Andexlinger z rakúskej mincovne a ktorý vybrali občania a obyvatelia eurozóny za motív spoločnej pamätnej mince na rok 2012, predstavuje svet v podobe znaku eura na vyjadrenie toho, ako sa z eura za posledných desať rokov stala skutočná globálna mena.

Prvky okolo znaku eura symbolizujú jeho význam pre bežných ľudí (skupinka postáv predstavujúcich rodinu), finančný svet (budova Eurotower), obchod (loď), priemysel (továreň) a energetický sektor, výskum a vývoj (dve veterné turbíny). Iniciály autora návrhu „A.H.“ sa dajú objaviť medzi loďou a budovou Eurotower. Pozdĺž horného okraja vnútornej časti mince je uvedená krajina vydania a pozdĺž spodného okraja roky „2002 – 2012″. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.Mincu vydali všetky krajiny eurozóny.  

Hotovostná eurová mena - 10. výročie zavedenia