en en

IBAN

Od 1. februára 2016 sa na platobnom príkaze v mene euro uvádza číslo účtu už iba vo formáte IBAN (International Bank Account Number), ktoré je jednoznačným identifikátorom odosielateľa platby, ako aj príjemcu platby.

IBAN vydaný poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou) v SR má vždy 24 pozícií. Každé číslo účtu v tvare IBAN začína dvojmiestnym kódom krajiny (SK), nasledujú dve kontrolné číslice, ktoré slúžia k overeniu správnosti čísla účtu. Zvyšných  20 pozícií  nám určuje kód banky (4 miesta), predčíslie účtu (6 miest) a číslo účtu (10 miest). V prípade IBAN-u prichádza k rozšíreniu čísla účtu iba o 4 pozície v porovnaní s domácim číslom účtu.

Kalkulačka IBAN
Upozornenie: Prepočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinný vám oznámiť poskytovateľ platobnej služby (napr. banka), ktorý vám vedie účet.

Dvojročné obdobie bolo aj obdobím, počas ktorého si obyvatelia mali možnosť postupne zvyknúť na zmeny, ktoré SEPA so sebou priniesla. Z pohľadu klienta možno považovať za najviditeľnejšiu zmenu nový formát čísla účtu, ktorý sa odborne nazýva IBAN. V súlade s európskou legislatívou bolo v rámci SR umožnené spotrebiteľom  (nie právnickým osobám) aj po 1.2.2014 zadávať číslo účtu v pôvodnom domácom formáte (číslo účtu a kód banky). SR tak poskytla spotrebiteľom maximálne obdobie, počas ktorého ešte bolo možné využívať pôvodný domáci formát čísla účtu. Počas týchto dvoch rokov však zároveň mali možnosť zadávať platobné príkazy už aj v novom IBAN formáte. Toto duálne obdobie sa skončilo 1.2.2016 a po tomto dátume je možné používať, ako spotrebiteľmi tak aj podnikmi resp. verejnými inštitúciami, iba nový formát čísla účtu IBAN.

IBAN