en en

Informačná kampaň k zavedeniu eura

Začala sa celoštátna kampaň k zavedeniu eura.

Mediálna kampaň, určená širokej verejnosti prostredníctvom masmédií, začala presne tristo dní pred plánovanou výmenou korún za eurá. Televízie, rádiá či noviny pravidelne  zverejňovali spravodajské informácie ako aj  informačné spoty. Informácie bolo možné tiež získať aj na špecializovanej stránke www.euromena.sk a na  bezplatnej telefónnej linke.

Do všetkých domácností centrálna banka spolu s Ministerstvom financií SR zaslala tlačené informácie o prechode na euro, eurových bankovkách a minciach spolu s konverznými kartičkami a eurokalkulačkou. Vo väčších mestách sa informácie k obyvateľom dostávali prostredníctvom Dňa eura, do menších miest a na vidiek s informačnými  a propagačnými materiálmi zavítal špeciálny euromobil.

Neoddeliteľnou súčasťou informačnej kampane bolo 118 rôznych typov publikácií, plagátov a informačných materiálov pre verejnosť s celkovým nákladom skoro 21 miliónov kusov. NBS vydala publikácie aj v jazykoch národnostných menšín, ktoré distribuovala na obecné a mestské úrady, komunitné centrá a do mimovládnych organizácií. Časť publikácií tvorili materiály určené odborníkom a profesionálom, ktorí potrebovali mať podrobnejšie a rozsiahlejšie informácie o novej mene. Do tejto skupiny patrili publikácie pre podnikateľov, najmä živnostníkov, školiteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy, novinárov a ďalších. Na mestských úradoch, v kultúrnych domoch alebo námestiach, prípadne v iných priestoroch všetkých okresných miest Slovenska boli umiestnené multifunkčné informačné tabule s informačnými materiálmi.

Pred vstupom Slovenska do eurozóny zorganizovala NBS a vláda SR spolu s Európskou centrálnou bankou a Európskou komisiou medzinárodnú konferenciu Slovakia Euro Changeover Conference. Centrálna banka pripravila tiež Deň otvorených dverí, počas ktorého sprístupnila návštevníkom budovu ústredia NBS. Pre širokú verejnosť boli pripravené štyri výstavy, pre základné a stredné školy súťaže a rôzne informačno-zábavné podujatia. Centrálna banka zorganizovala vyše 300 seminárov pre rôzne cieľové skupiny na ktorých sa zúčastnilo viac ako 18 000 účastníkov.