en en

Jednotný fond pre riešenie krízových situácií

Finančnú stránku riešenia krízovej situácie v rámci druhého piliera bankovej únie zastrešuje Jednotný fond pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Fund – SRF).

Jednotný fond pre riešenie krízových situácií  (skrátene aj Rezolučný fond) je financovaný z peňažných príspevkov od finančných inštitúcií, t.j. od bánk a vybraných obchodníkov s cennými papiermi. Rezolučný fond môže byť použitý v prípade riešenia krízových situácií za presne stanovených podmienok.

Príspevky získané na vnútroštátnej úrovni sa prevedú do Rezolučného fondu, ktorý bude pozostávať spočiatku zo zložiek patriacich jednotlivým zmluvným stranám. Tie sa v priebehu 8-ročnej prechodnej fázy postupne zlúčia s cieľom dosiahnuť cieľovú úroveň vo výške aspoň 1 % krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií povolených vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

SRF