en en

Jednotný mechanizmus dohľadu

Nový systém bankového dohľadu v Európe.

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je jedným z pilierov nového systému bankového dohľadu, ktorý pozostáva z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených krajín. Jeho hlavným cieľom je prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií,  k stabilite európskeho finančného systému a zabezpečiť tak konzistentný dohľad.

ECB v spolupráci s príslušným národným orgánom dohľadu, t.j. na Slovensku v spolupráci s NBS, začala vykonávať priamy dohľad nad 120 významnými bankovými skupinami, ktoré predstavujú 82 % aktív bankového sektora eurozóny.

Ostatné banky so sídlom na území Slovenska zostávajú pod priamym dohľadom Národnej banky Slovenska.

Viac informácií o SSM: bankingsupervision.europa.eu