en en

Jednotný medzibankový platobný styk

NBS vydala vyhlášku č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku vrátane zúčtovania medzi bankami na území SR.

Banky vykonávali medzibankový platobný styk prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s. ktoré zriadilo každej banke účet platobného styku v týchto menách: slovenská koruna, americký dolár, anglická libra, francúzsky frank, jednotka Európskeho spoločenstva, nemecká marka, rakúsky šiling, švajčiarsky frank, iná zahraničná mena po dohode s NBS.