en en

Kompletná séria slovenských bankoviek

Národná banka Slovenska vydala do obehu bankovky v nominálnej hodnote 200 Sk, čím sa uzatvorila séria slovenských bankoviek.

Bankovka 200 SKK

Na lícnej strane bankovky je vytlačený portrét Antona Bernoláka (1762-1813), kňaza, jazykovedca, jedného z predstaviteľov slovenského národného obrodenia, stúpenca osvietenských ideálov. Do dejín slovenského národa sa zapísal ako prvý kodifikátor slovenského spisovného jazyka – tzv. bernolákovčiny.

Na rubovej strane bankovky je vyobrazená historická veduta Trnavy z 18. storočia. V popredí dominuje súčasný pohľad na symbol mesta – renesančnú Mestskú vežu.

Autorom výtvarného návrhu bankovky je akademický maliar Jozef Bubák, autorom ryteckého prepisu portrétu na lícnej strane a rozkresby na rubovej strane je český rytec Václav Fajt. Bankovky vytlačila nemecká ceninová tlačiareň Giesecke & Devrient.