en en

Koniec halierových mincí

NBS stiahla halierové mince z obehu pre ich nízku reálnu hodnotu, pre ktorú prestali plniť svoju úlohu v  hotovostnom peňažnom obehu.

Vo vyhláške o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov  a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov sa uvádzalo, že platnosť mincí sa skončí 31. decembra 2003. Od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 bolo možné všetky mince uvedených nominálnych hodnôt, ktoré boli vyrazené v rokoch 1993 až 2003 bezodplatne vymieňať v NBS a v komerčných bankách.  Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 vymieňala desať a dvadsaťhalierové mince už len NBS.